Zajmujemy się projektowaniem i realizacją aranżacji przestrzeni za pomocą multimediów. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt prac o bardzo różnym charakterze – od eksperymentalnych projektów artystycznych do dużych produkcji komercyjnych. Każda realizacja to konfrontacja z całkowicie inną przestrzenią. Aranżowaliśmy małe, kameralne miejsca, wnętrza budynków - nowoczesnych i zabytkowych, całe obiekty architektoniczne, różne sale koncertowe i konferencyjne, a także: galerie, muzea, teatry, kina, hotele, restauracje, świątynie, zabytki… Działamy też w przestrzeni miejskiej i w plenerze - aranżujemy parki, ulice, amfiteatry, dziedzińce, fasady oraz całe budynki.

Stosujemy też różne techniki, zabiegi i ingerencje w zastaną przestrzeń - wykorzystujemy przede wszystkim: projekcje,

światło, dźwięk, ekrany, różne, często nietypowe powierzchnie projekcyjne oraz elementy i konstrukcje scenograficzne.

Wyróżniamy się tym, że jako jedni z niewielu wykorzystujemy na dużą skalę projekcje slajdowe, które w połączeniu ze światłem i projekcjami wideo pozwalają uzyskać niezwykle plastyczne efekty w przestrzeni.

Stale poszukujemy, eksperymentujemy i rozwijamy nasze umiejętności i doświadczenia. Za każdym razem staramy się stworzyć unikalny, niepowtarzalny i oryginalny projekt.

Posługujemy się bardzo różnymi technikach pracy z obrazem – tradycyjnymi (fotografia, film, techniki graficzne) oraz cyfrowymi (grafika, wideo i animacje komputerowe).

Różnorodność technik i dobór właściwych urządzeń umożliwia nam tworzenie kompleksowych instalacji i scenografii multimedialnych, które mogą zaistnieć w każdej przestrzeni i sytuacji.

Staramy się nie eksponować samej technologii lecz tylko i wyłącznie efekt jaki przy jej pomocy udaje nam się uzyskać.

Przez połączenie multimediów ze scenografią materialną uzyskujemy niezwykle sugestywną iluzję przestrzeni - wirtualną scenografię, która umożliwia stworzenie oryginalnej, dynamicznej i interaktywnej formy współgrającej z dramaturgią wydarzenia.

W wielu miejscach to wręcz jedyna możliwość scenograficznej ingerencji w zastaną przestrzeń.

Współpracujemy także z innymi twórcami – scenografami, reżyserami, muzykami, aktorami, tancerzami, choreografami i dj-ami, często przy większych projektach - przedstawieniach teatralnych, festiwalach, koncertach, eventach, performance.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty multimedialne dla dzieci, młodzieży artystów i różnych grup zawodowych.

Ula

ULA MILANOWSKA

artystka wizualna i multimedialna, pracuje z obrazem, dźwiękiem i tańcem, projektuje i aranżuje przestrzeń za pomocą projekcji i światła. Stale eksperymentuje z nowymi technikami i technologiami i ich zastosowaniem i relacją z przestrzenią. Łączy w swoich pracach różne dziedziny sztuki wizualnej grafikę, ilustracje, fotografię, wideo, animacje komputerową. Współpracuje z innymi twórcami - scenografami, muzykami, reżyserami, tancerzami przy realizacji instalacji, przedstawień teatralnych, performance, koncertów.
Sylwek

SYLWEK ŁUCZAK

artysta zajmujący się filmem, wideo, fotografią i grafiką oraz łączeniem różnych dziedzin sztuki w kompleksowych realizacjach scenografii, instalacjach i projektach multimedialnych, performance oraz oprawie wizualnej koncertów, przedstawień teatralnych, festiwali i wydarzeń artystycznych. Projekty były prezentowane podczas wielu różnych festiwali artystycznych, przeglądów, wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą, m.in. Berlinie, Wiedniu, Londynie, Mediolanie, Paryżu, Tokio. Od wielu lat prowadzi warsztaty multimedialne dla innych artystów oraz techników lub pracowników zajmujących się multimediami. Współpracuje regularnie z różnymi instytucjami kulturalnymi takimi jak muzea, galerie, instytuty, stowarzyszenia, fundacje, festiwale; w Polsce i za granicą.