Zajmujemy się projektowaniem i realizacją aranżacji przestrzeni za pomocą multimediów.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt prac o bardzo różnym charakterze – od eksperymentalnych projektów artystycznych do dużych produkcji komercyjnych.

Każda realizacja to konfrontacja z całkowicie inną przestrzenią. Aranżowaliśmy małe, kameralne miejsca, wnętrza budynków - nowoczesnych i zabytkowych, całe obiekty architektoniczne, różne sale koncertowe i konferencyjne, a także: galerie, muzea, teatry, kina, hotele, restauracje, świątynie, zabytki. Działamy też w przestrzeni miejskiej i w plenerze - aranżujemy parki, ulice, amfiteatry, dziedzińce, fasady oraz całe budynki.

Stosujemy też różne techniki, zabiegi i ingerencje w zastaną przestrzeń -  wykorzystujemy przede wszystkim: projekcje , światło, dźwięk, ekrany, różne, często nietypowe powierzchnie projekcyjne oraz elementy i konstrukcje scenograficzne.

Wyróżniamy się tym, że jako jedni z niewielu wykorzystujemy na dużą skalę projekcje slajdowe, które w połączeniu ze światłem i projekcjami wideo pozwalają uzyskać niezwykle plastyczne efekty w przestrzeni.

Stale poszukujemy, eksperymentujemy i rozwijamy nasze umiejętności i doświadczenia. Za każdym razem staramy się stworzyć unikalny, niepowtarzalny i oryginalny projekt.

Posługujemy się bardzo różnymi technikach pracy z obrazem – tradycyjnymi (fotografia, film, techniki graficzne) oraz cyfrowymi (grafika, wideo i animacje komputerowe).

Różnorodność technik i dobór właściwych urządzeń umożliwia nam tworzenie kompleksowych instalacji i scenografii multimedialnych, które mogą zaistnieć w każdej przestrzeni i sytuacji.

Staramy się nie eksponować samej technologii lecz tylko i wyłącznie efekt jaki przy jej  pomocy udaje nam się uzyskać. Przez połączenie multimediów ze scenografią materialną uzyskujemy niezwykle sugestywną iluzję przestrzeni - wirtualną scenografię, która  umożliwia stworzenie oryginalnej, dynamicznej i interaktywnej formy współgrającej z dramaturgią wydarzenia. W wielu miejscach  to wręcz jedyna możliwość scenograficznej ingerencji w zastaną przestrzeń.

Współpracujemy także z innymi twórcami – scenografami, reżyserami, muzykami, aktorami, tancerzami, choreografami i dj-ami, często  przy większych projektach - przedstawieniach teatralnych, festiwalach, koncertach, eventach, performance.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty multimedialne dla dzieci, młodzieży i młodych artystów.

Ula

Ula Milanowska

Zajmuje się grafiką, animacją, vjingiem, łączy w swoich pracach różne dziedziny sztuki wizualnej – grafikę, ilustracje, fotografię, wideo, animacje komputerową a także taniec i muzykę. Współpracuje z innymi twórcami przy realizacji wielu różnych projektów: scenografii, instalacji multimedialnych, spektakli muzycznych i teatralnych, performance. Prowadziła cykl warsztatów multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Polsce i w Niemczech.
Sylwek

Sylwek Łuczak

Zajmuje się filmem, fotografią, projekcjami slajdowymi i wideo, a przede wszystkim łączeniem tych wszystkich dziedzin sztuki wizualnej w realizacjach scenografii, instalacjach i projekcjach multimedialnych, performance oraz oprawie wizualnej koncertów, przedstawień teatralnych, festiwali i wydarzeń artystycznych. Swoje prace wystawiał podczas różnych festiwali, wystaw zbiorowych i indywidualnych. Od wielu lat prowadzi warsztaty multimedialne dla dzieci i młodzieży, a także młodych artystów.